Ulrike Bolenz und Hans Scheib


Künstler von:

Award from the Ministry of Culture and Information of Ukraine to Ulrike Bolenz. Art Karlsruhe 9 mai 2022
Delegation: Volodymyr Koziuk, Yuriy Kotyk and Oleksiy Zhadeyko
Members of the Councel of the International Foundation “ UKRAINE NEEDS OUR HELP” <<The best artist>>

"Der ewige Mensch" Artwork Ulrike Bolenz correction name of the city Kyiv regarding the events in UkraineTijdens de tentoonstelling " Silent Noise " in Galery Verduyn, Moregem, Belgium. Heeft Ulrike Bolenz in haar kunstwerk " Der ewige Mensch" dat als thema o.a. het leed van oorlogen heeft, startende vanaf de Beresina oorlogen. Ook Somalië komt in dit werk voor, uitgewerkt in het skelet. Ulrike Bolenz heeft de westerse schrijfwijze in de werkelijke schrijfwijze of haar werk aangepast Kyiv. Deze actie heeft in de media veel reacties en meer dan 52000 weergaves op Facebook gekregen. Maart 2022

"Artwork Ulrike Bolenz correction name of the city Kyiv regarding the events in Ukraine
During the exhibition "Silent Noise" in Galery Verduyn, Moregem, Belgium. Ulrike Bolenz' work of art "Der ewige Mensch" is about the suffering of wars, starting with the Beresina wars. Somalia also appears in this work, worked out in the skeleton. Ulrike Bolenz has adapted the Western spelling or her work Kyiv. This action has received many reactions in the media and more than 52000 views on Facebook. March 2022


SWR2 Messetalk mit Ulrike Bolenz und Ewald Karl Schrade auf der art KARLSRUHE 2022